Kancelaria Radcy Prawnego
Sabina Nowak

Wiedza – Profesjonalizm – Skuteczność

Kilka słów o mnie

Jestem radcą prawnym. W 2017 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów byłam corocznie nagradzana stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. W latach 2018-2020 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu uzyskując w 2021 r. wpis na listę radców prawnych. W styczniu 2024 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. 

Kancelaria Radcy Prawnego Sabina Nowak świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę prawną, w tym m.in. udzielanie porad prawnych (również w formie online), sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, analizę i przygotowywanie projektów umów, reprezentowanie przed sądami i urzędami. Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie z poszanowaniem wszelkich standardów etycznych.

sabina-nowak-opole

Dlaczego warto mi zaufać?

Istotną dla mnie kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw. W trakcie współpracy proponuję rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia celów i potrzeb Klienta. Gwarantuję wnikliwe i indywidualne zapoznanie się z problemem oraz jego szczegółową analizę, jak również zaangażowanie na każdym etapie współpracy. 

Cenię sobie wysoką jakość świadczonych usług, szybkość działania oraz zadowolenie Klienta przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki radcowskiej.

Moja wiedza, profesjonalizm i skuteczność pozwolą Państwu odetchnąć z ulgą, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez moją Kancelarię. Zapraszam do kontaktu.

Śledź mnie

Zakres usług

Prawo cywilne

przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, przygotowywanie analiz i opinii prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i środków zaskarżenia, prowadzenie spraw o zapłatę, obsługa spraw z zakresu prawa własności, najmu, dzierżawy, służebności, zasiedzenia oraz ochrony posiadania, pomoc prawna przy sprzedaży i zakupie nieruchomości, analizowanie stanu prawnego nieruchomości, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych

Odszkodowania

prowadzenie spraw o zadośćuczynienie związanych z naruszeniem dóbr osobistych, utratą zdrowia lub życia, błędami w sztuce medycznej, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, przygotowywanie zgłoszeń szkód, odwołań i skarg od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, obsługa prawna ugód ubezpieczeniowych, reprezentacja w postępowaniach przed ubezpieczycielami oraz sądami

Prawo gospodarcze

przygotowywanie dokumentacji rejestrowej związanej z tworzeniem i obsługą prawną spółek prawa handlowego, zakładania działalności gospodarczej, zakładania spółki cywilnej, opracowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami, ocena ryzyka kontraktowego, reprezentacja w postępowaniach sądowych, mediacjach i spotkaniach biznesowych

Kredyty frankowe

obsługa prawna związana z unieważnieniem umowy kredytu frankowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym

Windykacja należności

obsługa spraw z zakresu dochodzenia należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji między wierzycielem a dłużnikiem, przygotowywanie i zawieranie ugód, reprezentacja w postępowaniach sądowych, klauzulowych i egzekucyjnych

Obsługa prawna firm

wsparcie prawne firm, przygotowywanie i opiniowanie umów, windykacja należności, reprezentacja w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz przed organami administracji publicznej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

prowadzenie spraw o rozwód (bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie), separację i ustanowienie rozdzielności majątkowej, reprezentacja w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów (dochodzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie) oraz o eksmisję małżonka, prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych

Prawo spadkowe

prowadzenie spraw z zakresu stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, odrzucenia spadku, wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia, obsługa spraw dotyczących roszczenia o zachowek, prowadzenie negocjacji ze spadkobiercami co do ugodowego sposobu uregulowania spraw majątkowych po zmarłym

Prawo administracyjne

doradztwo w obszarze prawa administracyjnego, przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Prawo pracy

wsparcie prawne w sporach dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, czasu pracy, urlopów, odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy, reprezentacja w postępowaniach sądowych

Prawo karne

przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, sporządzanie środków zaskarżenia, reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych i sądowych

Udzielanie porad prawnych (w tym online)

Opinie o kancelarii

Dane do kontaktu

Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Sabina Nowak. Więcej informacji znajdziesz w mojej polityce prywatności.

Kancelaria Radcy Prawnego
Sabina Nowak

ul. Opolska 28, 47-364 Ścigów (siedziba)                     

ul. 1 Maja 63-65, lok. 308, 45-069 Opole (biuro)

email: kancelaria@sabinanowak.pl
tel.: +48 787 939 681

Godziny otwarcia:
Pon-Pt 8:00-18:00
Sb 8:00-16:00

NIP 1990127495
REGON 521036701

Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A.
34 1050 1504 1000 0092 9297 7858

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top